TTE® SYSTEM

EQU Tradingequine quality unith

 

 

 

 

 

 

TTE®SYSTEM

 Är ett miljövänligt och annerkänt system för anläggning av bärande ytor på ett ekologiskt och skonsamt sätt för miljön.

  

TTE®SYSTEMET

Mera än 4.500 nöjda användare och en sammanlagt yta på över

2,2 mill. kvm på kontinenten 

 

TTE® SYSTEM fördelar!

  • Erfordrar minimalt med underarbete,och i vissa fall ingen komprimering av underlaget alls.
  • Ytorna är  självdränerande vid dom flesta markläggningssätt.
  • Kostnadskrävande avloppssystem  behövs i dom flesta fall inte.
  • Ytvatten återförs till marken via det självdränerande system med stora biologiska vinster för miljön.
  • Effektiv permanent markarmering
  • TTE kan återanvändas med högt begagnetväde

 

 

 

 

 

Markförstärkning med TTE Systemet.

 

 Effektivt som markförstärkning/renovering av upptrampade och sumpiga  utsläpp och hagor. Förebyggande mot "Mugg".

 

Oavsett årstid kan man rädda hagen med TTE. Det går bra att lägga TTE direkt på den yta man vill armera, en grov avjämning av dom största ojämheter  med grus/jord rekomenderas,  och dina hästar har snabbt en fast och torr yta dom trivs på.

 

Marken uder TTE kommer snabbt att återhämta sin naturliga  biologiska funktion, när den får vila under TTE golvet.

 

 

Här  används det material man har för handen som fyllning,  mager markjord, då går det bra att så gräs sedan.

 

 

1.

1. Vill du ha en perfekt uteplats/paddock jämnar du  underlaget med sand och täcker med geotextil som underlag för TTE.

 

2.

 

3.Ett ganska lyckat  projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

Utförlig information på tillverkarens hemsida

 http://www.huebner-lee.de

 

Häst och stallinredning samt Stängselstolpar av masiv plast som hästar inte biter på¨.

http://www.equ.se

 

 

Bildgalleri

http://galleri.tte-system.se/#home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  tte-system.se©                       webbmaster info@tte-system .se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För information  kontakta

  

EQU Trading

  0735-29 43 67

 

email:  info@tte-system.se

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Här behövs verkligen TTE "Dansgolvet för hästar"

 

 

 

                                                                  Dom sista detaljer justeras innan fyllning med jord/grus.

 

 

Hästarna  trivas på det fasta underlaget

 

 

Samma hage ett år efter

 

Utomhus plats, med fast beläggning

 

 

 

 

 

 

Stil och snyggt på gården med TTE underlag

 

 

 

 

Markarmering  markförstärkning, TTE som markförstärkning,

 Effektiv markförstärkning. utomhus plats med TTE,